29.11.2017

Historie

Náš oddíl – 2. oddíl skautů Frýdek – začal svou novodobou historii na konci roku 1989 a hned v létě 1990 měl jako jeden z velmi mála svůj první tábor na Hrčavě. Nejdřív oddíl dlouhá léta vedl Vašek, který zároveň dělal středisku hospodáře. Po něm začala s vedoucím Pinďou éra vysokoškoláků, která trvá od začátku tisíciletí až dodnes.

Posledním zlomovým okamžikem byl rok 2006, kdy byla v oddíle jen jedna družina starších skautů a tehdejší oddílový vedoucí Kaca oddíl opouštěl. Na putovním táboře v Rychlebských horách si ona družina slíbila, že oddílu pomůže, a tak nenechali oddíl zaniknout. Vedení oddílu se na dobu, než nasbírají zkušenosti, ujal bývalý vedoucí oddílu Oglalů – intelektuál řečený Mao. Od oddílu vlčat přišla ke skautům nová družinka a znovu jsme tak nabrali dech.

Skautů pomalu přibývalo a družinky se rozrůstaly. Oddíl převzal po Maovi Matěj, po něm Jindra, po Jindrovi Lopuch a po Lopuchovi současný vedoucí Matouš. Jako družinoví vedoucí fungují naši skautští středoškoláci, kteří sami strávili ve skautu mnoho let. V letech 2011 až 2016 u nás fungoval neoficiální roverský kmen. Celý oddíl má k roku 2018 sedmnáct skautů ve dvou družinách.