29.11.2017

O nás

Kdo jsou bludčata

Bludčata jsou oddíl holek a kluků ve věku od 7 do 11 let a jejich vedoucích (13+ let). Přes týden se scházíme v klubovně, kde hrajeme super hry a učíme se všechny možné užitečné  věci. O víkendech vyrážíme na výlety, přespáváme v klubovně nebo jedeme na chatu, prostě si užíváme společný čas v partě. Ale to úplně nejlepší se odehrává na desetidenním stanovém táboře v létě.

To, co se dá v oddíle zažít, by se mohlo shrnout do dvou slov a jedné spojky – PARTA A PŘÍLEŽITOST.

Jak to u nás funguje

Na začátku dostane nováček sešit jednoduchých úkolů, na jejichž splnění má tři měsíce. Pokud to zvládne, přijmeme ho do oddílu. Podmínkou pro vstup do oddílu je také účast rodičů na rodičovské schůzce (nebo schůzka s vedoucími, či přečtení tzv. rodičovského manuálu), absolvování první třídy, odevzdání přihlášky a registrace.

Součástí oddílového života jsou každotýdenní družinové schůzky, kde jsou děti v dané partě po celý rok,  akce, které se konají přibližně každý měsíc, kde se sejdou i jednotlivé družiny, a tábor, který máme během letních prázdnin. Jen tak můžeme provozovat co nejkvalitnější skautskou výchovu.