29.11.2017

Historie

Náš oddíl není nejmladší jen co se týče členů, ale také co se týče délkou fungování. Tak tedy, oddíl je mladý, ale jeho historie sahá mnohem dál. Začněme tedy od začátku. Po politickém převratu v Československu se všude po republice začaly znovu obnovovat oddíly a střediska hlásící se k Junáku. Totéž se dělo i v našem městě – Frýdku. Hned v roce 1990 bylo u nás založeno středisko Kruh střediskovým vedoucím Rudolfem Štepánkem – Jestřábem. Pod střediskem vzniklo hned několik frýdeckých oddílů všech věkových kategorií, dívčí i chlapecké. Mezi těmito oddíly byly dva oddíly, které tvoří historii současného oddílu Bludčat – 2. smečka vlčat a 2. roj světlušek. Během několika let se v obou oddílech vystřídali mnozí vedoucí a časem přešla vlčata pod vedení světlušek. V roce 2011 převzala oddíl Petra Laníková – Jesetera, která dále udržovala ve vedení oddílu příjemnou, přátelskou atmosféru a oddíl provozovala sice pod jedním vedením, ale každý fungoval vesměs samostatně. V roce 2012 chlapeckou část oddílu převzali dva mladší vedoucí – Kika Tomáš a Jonák Marek, kteří projevili zájem o větší spolupráci se skauty.

Od roku 2015 do současnosti je ve vedení oddílu Hana Závodná – Guli, která provedla kroky k užšímu propojení, do té doby dvou samostatně fungujících celků, světlušek a vlčat. Za tímto účelem oddíl rozšířil základnu rádců a podrádců, změnil název na 2. koedukovaný oddíl Bludčat (Bludče vzniklo sloučením dvou slov – aktuálního názvu frýdeckých světlušek Bludičky a chlapeckého názvu Vlče). Slovo koedukovaný má tento akt sloučení do jisté míry potvrdit. Tímto se oddíly více propojily a začaly být na sobě více zavislé. Za poslední roky se podařilo rozšířit členskou základnu na necelých 60 členů. Družiny chlapců a děvčat mají společné akce a tábory, ale jednotlivé družiny nejsou smíšené.