27.12.2017

Povídání o skautském domě

Zdroj: Kniha Pozdrav z Frýdku-Místku (Adamec, Klega, Peter)

Náš skautský dům – klubovna, je na Kostikově náměstí ve Frýdku-Místku. Jedná se o budovu z roku 1910, která od prvopočátku sloužila jako zázemí pro školky. Zpočátku byla školka pro děti z německých rodin židovského původů, které se velmi zasloužili o rozvoj našeho města, jak průmyslu, tak kultury. Po válce byly prostory z důvodů malé kapacity rozšířeny ještě o jednu budovu, napravo od klubovny. Za budovou byla také zahrada s ovocnými stromy a prolézačkami. Po roce 1989 se školka přemístila na nové místo, přízemní prostory původní budovy pak sloužily jako posilovna Body Paradise. V roce 1990 se tehdejšímu vedoucímu střediska, Rudolfu Štěpánkovi – Jestřábovi, podařilo s městem dohodnout na využívání prvního patra střediskem Kruh. Vedlejší budova sloužila jako dům dětí a mládeže. V současné době je nově opravena a využívána jako kancelářské a bytové prostory.

V roce 2001 město skautům prodalo celou budovu za symbolickou cenu 1 Kč. Ovšem s příslibem, že celou budovu rekonstruují. A tak to vše začalo…

Shánění prostředků

Impulz nově získané klubovny byl tak silný, že žádná ruka ve středisku nezůstala nečinná. Bohužel dům byl ve velmi žalostném stavu a bylo třeba jej rekonstruovat opravdu od základů. K tomuto bylo potřeba shánět spoustu financí a zdrojů. Naštěstí v tom skauti, ač jsou velmi schopní práce, nezůstali sami. Na pomoc přispěchali rodiče, kamarádi a známí. Obrovské množství práce bylo provedeno členy a dobrovolníky, kteří přišli pomoc. Ušetřilo se tak nemalé množství peněz. Mezi prací na domě, schůzkami a spoustou dalších činností se ještě našel prostor pro pořádání sbírek – prodávání keramických domečků, shánění sponzorů, darů, půjček a dotací. Všechny peníze poskytnuté vstřícnými lidmi z našeho města, firmami, městem či skautským ústředím šly okamžitě na výdaje za opravy.

Opravy

Začalo se pěkně zčerstva. Nejdřív bylo potřeba opravit a rozšířit všechny rozvody energie v budově – elektřina, voda, topení. Také napojit jednu část budovy do městské kanalizace. Ve sklepě se zřizovala malá dílnička a útulná čajovnička, zde se dodnes potýkáme s vysokou vlhkostí. V přízemí došlo k rozdělení prostor bývalé posilovny a byla zde nově zřízená tělocvična (později vybavena malou lezeckou stěnou, díky firmě T-mobile, která nám poskytla finanční prostředky). V druhé části byl zřízen sklad materiálu a malá kuchyňka. V prvním patře vznikly tři nové klubovny. Ve druhém patře se v půdních prostorách podařilo vytvořit další  podkrovní klubovny, a to hned tři. V přístavbě se zřídila sociální zařízení. Musely se také vyměnit některé stropy, namontovat spousta sádrokartonu, vyměnit stará okna, zajistit bezpečnou statiku přístavby, vyměnit střechu a udělat hromadu další práce. Před dvěma roky proběhla zatím poslední velká oprava – zateplení budovy a nová fasáda. Za těch 17 let, co dům vlastníme, jsme podnikli velké množství kroků k tomu, aby dům byl schopný provozu a vypadal, tak jak vypadá dnes. Popisovat zde každičkou opravu by bylo zdlouhavé. Daleko názornější budou fotky z oprav:

Kostikovo náměstí

Toto pojmenování si náměstí nese od roku 1951. Správně by se ovšem mělo náměstí jmenovat Kostikovovo, jelikož je pojmenováno po majorovi Rudé armády Andreji Michajloviči Kostikovovi, který padl na začátku května 1945 v bojích při osvobozování města Frýdku-Místku. Na náměstí najdeme pomník za oběti 1. a 2. světové války. Budova vedle naši klubovny slouží od 14. května 1945 jako zázemí základní umělecké školy ve Frýdku.