26.12.2017

O skautingu

Skauting je celosvětová výchovná organizace pro mládež i dospělé. Jejím cílem je vychovávat morálně, fyzicky a duševně zdatné jedince, na základě přátelství, pobytu v přírodě, demokratických principech, povinnosti vůči sobě, bližním, Pravdě a Lásce. Všechny dovednosti a zásady potřebné pro život ve společnosti se snaží předat nejčastěji pomocí praktické činnosti, rozhovorů a her. Skauti se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život pevně do svých rukou.

„Jednou skautem – navždy skautem“

(A. B. Svojsík, zakladatel Junáka – českého skauta)

Skauting není kroužek, do kterého se chodíme jen zabavit, a proto je třeba k němu také jinak přistupovat. Skauting můžeme chápat jako pomoc při hledání životní cesty. Cesty sebepoznávání, sebereflexe, zlepšování sebe sama. Často cesty odříkání, pomoci druhým, ale také radosti, přátelství a dobrého pocitu z odvedené práce, ze zdárně překonané překážky. Skaut je otevřený pro každého, kdo by chtěl cestu hledat a zlepšit sebe a tím i svět okolo. Jsi připraven se k nám připojit?

Skauting pomáhá k rozvoji osobnosti ve všech směrech:

 • Vychovává k odpovědnosti a samostatnosti
 • Zlepšuje duševní i fyzické schopnosti
 • Učí mladé lidi spolupracovat a hrát fér
 • Poskytuje dětem zázemí s dobrými a pevnými přátelskými vztahy
 • Učí uznávat jiné než materiální hodnoty
 • Rozvíjí u dětí toleranci, obětavost a ochotu pomoci druhému
 • Pomáhá mladým lidem nalézat cestu k přírodě, k druhým i k sobě samým
 • Podporujeme v dětech tvořivost, touhu učit se a poznávat nové věci
 • Učí rozhodovat, porozumět problémům, zamýšlet se, hledat příčiny, ponaučení
 • Zlepšují se komunikační dovednosti

Co mi skauting nabízí do života:

 • Přátelé na celý život
 • Spousty nových zážitků a zkušeností
 • Rozvoj osobnosti
 • Aktivní život
 • Směr života

Myšlenky a ideály skautingu:

Každý skaut se řídí heslem „Buď připraven“ a snaží se každý den vykonat alespoň jeden dobrý skutek. Snaží se také řídit skautským slibem a zákonem.

Skautský slib

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
 • Dobrovolná doložka: K tomu mi pomáhej Bůh!

Skautský zákon

 • Skaut je pravdomluvný
 • Skaut je věrný a oddaný
 • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 • Skaut je veselé mysli
 • Skaut je hospodárný
 • Skaut je čistý v myšleních, slovech i skutcích

Jak to ve skautu funguje:

Podle věku se pak chlapci a děvčata dělí následovně:

 • 7-10 let – vlčata a světlušky
 • 11-14 let – skauti a skautky
 • 15-25 let – roveři a rangers
 • 25+ – oldskauti

Nejmenší skautskou jednotkou je družina. Ta mívá 6-8 členů a má každotýdenní schůzky na kterých se hrají hry a cvičí praktické dovednosti.
Z několika družin se skládá oddíl. Členové z jednoho oddílu spolu vyrážejí na akce a na tábory, kde se dovednosti a znalosti prohlubují a kompletují, opět pomocí her a praktické činnosti.
A několik oddílů tvoří středisko, které podporuje oddíly v činnosti a zajišťuje odpovídající zázemí pro kvalitní výchovu.
Dále pak existují skautské okresy, kraje a celý spolek Junáka – českého skauta zaštiťuje ústředí Junáka.


Trocha z historie skautingu ve Frýdku:

Skauting byl založen v Anglii Robertem Baden-Powellem roku 1907. V naší zemi se skauting objevuje díky Antonínu Benajaminu Svojsíkovi, který jej dovezl z Anglie a založil první oddíl u nás. Roku 1914 vzniká oficiální organizace Junák – český skaut. První oddíl ve Frýdku vzniká na přelomu let 1920-1921. V roce 1928 se objevil katolický skauting. K tomuto směru patří 2. oddíl ve Frýdku. Po okupaci města německými vojáky je skauting roku 1940 rozpuštěn. Po II. světové válce dochází opět k obnově Junáka. To ovšem nemá dlouhého trvání a skauting ve Frýdku-Místku je opět rozpuštěn komunistickým převratem. K dalšímu obnovení skautingu, i když s ne příliš velkou důvěrou došlo v roce 1968. O dva roky později však bylo Frýdecké středisko opět zrušeno. V 70. a 80. letech se skauti nevzdali a pokračovali v činnosti v jiné organizaci a nakonec jen na vlastní pěst. Již v roce 1989 se opět objevuje skauting ve Frýdku. Začátky však nebyly jednoduché, je nedostatek materiálu a není klubovna. Středisko dostává název Kruh. V roce 1990 má středisko již přes 200 členů. Následně skauti dostali klubovnu v patře bývalé školky na Kostíkově náměstí. Organizace pomalu nabírá na aktivitách. Probíhají tábory, výlety a další akce větších rozměrů. Důležitou kapitolou historie střediska Kruh je rekonstrukce skautského domu. Probíhala v letech 2001-2006 a stála cca 2,5 mil korun.


Slavné skautské osobnosti:

Václav Havel, Nelson Mandela, Jaroslav Foglar, Neil Armstrong, Miloš Forman, Harrison Ford, Július Satinský, Paul McCartney, Robert Fulghum, Jiří Wolker, Jan Kubiš, David Bowie, Jiří Suchý, David Beckham, Pan Ki-mun, Jiří Menzel, John Lennon a mnoho dalších